JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
SVETOVANJE IN PRODAJA BOGATINA Jure Podjed    01/ 831 32 01  
Organsko gnojilo

 

BOGATIN PELETI BOGATIN   -   peleti    je   naravno,   termično   obdelano   organsko   gnojilo   brez   patogenih   klic   in   plevelnih   semen,   uporabno   za osnovno gnojenje ali dognojevanje vseh vrst rastlin. Odlikuje ga velika vsebnost mikro in makro hranil, ki zagotavljajo zdravo rast in razvoj rastlin. BOGATIN TRATA BOGATIN   -   TRATA ,    peleti    je   naravno,   termično   obdelano   gnojilo   brez   patogenih   klic   in   plevelnih   semen   z   dodatkom hranil, ki so nujno potrebna za zdravo, gosto in zeleno trato. Določen   delež   hranil   je   v   obliki,   ki   so   rastlinam   takoj   dostopna.   Večina   hranil   je   organsko   vezana,   zato   se   postopno sproščajo   in   se   tudi   v   večjih   nalivih   dežja   ne   izperejo   v   podtalnico.   Le   tako   gnojena   trata   je   odporna   proti   boleznim,   bujna in posledično s svojo gostoto preprečuje razraščanje plevelov. BOGATIN TRTA BOGATIN   TRTA ,   peleti   za   vinsko   trto   (oljke,   sadno   drevje)   so   naravno   in   termično   obdelano   organsko   gnojilo,   ki   ne vsebuje patogenih bakterij in semen plevelov. Povečuje količino humusa in zadržuje vodo v tleh. Dodani elementi: kalcij, bor, magnezij, žveplo in železo, ugodno vplivajo na razvoj plodov. Nekaj   hranil   je   rastlinam   takoj   dostopnih.   Večina   hranil   je   organsko   vezana,   zato   se   postopoma   sproščajo,   ne   ožigajo koreninin   in   nudijo   rastlinam   hranila   za   daljše   obdobje.   Z   gnojenjem   Bogatin   TRTA   nudimo   rastlini   vsa   potrebna   hranila za vse faze rasti. BOGATIN CVET PRVIČ V SLOVENIJI GNOJILO Z EFEKTIVNIMI MIKROORGANIZMI BOGATIN CVET ,   peleti , je naravno, termično obdelano gnojilo brez patogenih klic in plevelnih semen. Vsebuje dodana hranila in mikroorganizme, ki so nujno potrebni za bujno in zdravo rast ter cvetenje. Nekaj hranil je rastlinam takoj dostopnih. Večina hranil je organsko vezana, zato se postopno sproščajo, ne ožigajo koreninin in nudijo rastlinam hranila za daljše obdobje.  KATALOG BOGATIN                                 
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
SVETOVANJE IN PRODAJA BOGATINA Jure Podjed    01/ 831 32 01  
Organsko gnojilo

 

BOGATIN PELETI BOGATIN   -   peleti    je   naravno,   termično   obdelano   organsko gnojilo   brez   patogenih   klic   in   plevelnih   semen,   uporabno   za osnovno gnojenje ali dognojevanje vseh vrst rastlin. Odlikuje    ga    velika    vsebnost    mikro    in    makro    hranil,    ki zagotavljajo zdravo rast in razvoj rastlin. BOGATIN TRATA BOGATIN   -   TRATA ,    peleti    je   naravno,   termično   obdelano gnojilo   brez   patogenih   klic   in   plevelnih   semen   z   dodatkom hranil,    ki    so    nujno    potrebna    za    zdravo,    gosto    in    zeleno trato. Določen    delež    hranil    je    v    obliki,    ki    so    rastlinam    takoj dostopna.     Večina     hranil     je     organsko     vezana,     zato     se postopno    sproščajo    in    se    tudi    v    večjih    nalivih    dežja    ne izperejo    v    podtalnico.    Le    tako    gnojena    trata    je    odporna proti     boleznim,     bujna     in     posledično     s     svojo     gostoto preprečuje razraščanje plevelov. BOGATIN TRTA BOGATIN   TRTA ,   peleti   za   vinsko   trto   (oljke,   sadno   drevje) so   naravno   in   termično   obdelano   organsko   gnojilo,   ki   ne vsebuje patogenih bakterij in semen plevelov. Povečuje količino humusa in zadržuje vodo v tleh. Dodani    elementi:    kalcij,    bor,    magnezij,    žveplo    in    železo, ugodno vplivajo na razvoj plodov. Nekaj   hranil   je   rastlinam   takoj   dostopnih.   Večina   hranil   je organsko   vezana,   zato   se   postopoma   sproščajo,   ne   ožigajo koreninin   in   nudijo   rastlinam   hranila   za   daljše   obdobje.   Z gnojenjem    Bogatin    TRTA    nudimo    rastlini    vsa    potrebna hranila za vse faze rasti. BOGATIN CVET PRVIČ V SLOVENIJI GNOJILO Z EFEKTIVNIMI MIKROORGANIZMI BOGATIN    CVET ,     peleti ,    je    naravno,    termično    obdelano gnojilo    brez    patogenih    klic    in    plevelnih    semen.    Vsebuje dodana hranila   in   mikroorganizme,   ki   so   nujno   potrebni   za   bujno   in zdravo rast ter cvetenje. Nekaj   hranil   je   rastlinam   takoj   dostopnih.   Večina   hranil   je organsko vezana, zato se postopno sproščajo, ne ožigajo koreninin in nudijo rastlinam hranila za daljše obdobje.  KATALOG BOGATIN