TAJNIŠTVO   01/ 528 19 13 DIREKTOR DRUŽBE             Stojan Hergouth  01/ 528 19 13 FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  Alenka Kop, direktorica  01/ 584 26 02  INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE Drago Kisilak, direktor  01/ 548 31 15
EKRP   Naslednje investicijske aktivnost družbe so bile finančno podprte s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 1. Obnova in posodobitev proizvodnje 2. Obnova in posodobitev proizvodnje
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
EKRP   Naslednje investicijske aktivnost družbe so bile finančno podprte s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 1. Obnova in posodobitev proizvodnje 2. Obnova in posodobitev proizvodnje
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
TAJNIŠTVO   01/ 528 19 13 DIREKTOR DRUŽBE             Stojan Hergouth  01/ 528 19 13 FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  Alenka Kop, direktorica  01/ 584 26 02  INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE Drago Kisilak, direktor  01/ 548 31 15