“JAJCA IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN” BUREAU VERITAS je kot certifikacijski organ JATI EMONI d.o.o. izdal certifikat o izpolnjevanju zahtev specifikacije za kokošja jajca IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN, z zaščiteno geografsko značbo.
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
JAJCA “OMEGA PLUS” BUREAU VERITAS je kot certifikacijski organ JATI EMONI d.o.o. izdal certifikat o izpolnjevanju zahtev specifikacije za kokošja jajca OMEGA PLUS, z označbo višje kakovosti.
DIREKTOR PRODAJE JEDILNIH JAJC    Olga Šorak  01/ 548 31 21 NAROČNIŠKI ODDELEK  01 / 528 12 26, 051 643 243   DIREKTOR PERUTNINSKE PROIZVODNJE    dr. Blaž Udovič  01/ 548 31 18
Proizvodnja jedilnih jajc

Jedilna jajca

Jata    Emona    je    s    pol    stoletno    tradicijo    na    področju    intenzivne    proizvodnje    kokošjih    jedilnih    jajc    danes    vodilna    v slovenskem   prostoru.   Začetki   perutninske   dejavnosti   segajo   že   v   leto   1957.   V   času   so   si   sledile   razne   organizacijske spremembe,   od   začetne   proizvodnje   pod   okriljem   Perutninske   farme,   do   proizvodnje   v   okviru   delniške   družbe   Jata   Reja, ki se je leta 2001 zdužila z družbo Emona krmila v delniško družbo Jata Emona. Proizvodnja kokošjih jedilnih jajc poteka na farmi na Duplici.                                                   Prireja   jedilnih   jajc   pod   blagovno   znamko   JATA   je   od   nekdaj   kakovostna   zaradi   posebnih   geografskih   in   geomorfoloških dejavnikov, kot so ugodna klima, kakovostna pitna voda in uporaba mineralov, ki jih kopljejo iz osrčja Kamniških Planin. POSEBNI KMETIJSKI PRIDELKI        Katalog jedilnih jajc  

Predelava jedilnih jajc

Jata   Emona   d.o.o.   v   svoji      predelovalnici   jajčnih   izdelkov,   kjer    proizvodnja    poteka    v    skladu    z    vsemi    zahtevami    sodobne   živilsko    predelovalne    industrije,    proizvaja    pasterizirane   jajčne   izdelke,   ki   so   namenjeni   predvsem   profesionalni   uporabi   v restavracijah   in   kuhinjah,   v   slaščičarstvu   in   pekarstvu   ter   v   živilski   industriji.   Zaradi   svojih   izjemnih   lastnosti    in    praktične   uporabe   vse   bolj   pridobivajo   na   svojem   pomenu.               Katalog jajčnih proizvodov                       
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
Proizvodnja jedilnih jajc

Jedilna jajca

Jata   Emona   je   s   pol   stoletno   tradicijo   na   področju   intenzivne proizvodnje   kokošjih   jedilnih   jajc   danes   vodilna   v   slovenskem prostoru.    Začetki    perutninske    dejavnosti    segajo    že    v    leto 1957.   V   času   so   si   sledile   razne   organizacijske   spremembe,   od začetne    proizvodnje    pod    okriljem    Perutninske    farme,    do proizvodnje   v   okviru   delniške   družbe   Jata   Reja,   ki   se   je   leta 2001   zdužila   z   družbo   Emona   krmila   v   delniško   družbo   Jata Emona. Proizvodnja kokošjih jedilnih jajc poteka na farmi na Duplici.                                                   Prireja   jedilnih   jajc   pod   blagovno   znamko   JATA   je   od   nekdaj kakovostna    zaradi    posebnih    geografskih    in    geomorfoloških dejavnikov,    kot    so    ugodna    klima,    kakovostna    pitna    voda    in uporaba mineralov, ki jih kopljejo iz osrčja Kamniških Planin. POSEBNI KMETIJSKI PRIDELKI        Katalog jedilnih jajc  

Predelava jedilnih jajc

Jata   Emona   d.o.o.   v   svoji      predelovalnici   jajčnih   izdelkov,   kjer   proizvodnja     poteka     v     skladu     z     vsemi     zahtevami     sodobne   živilsko    predelovalne    industrije,    proizvaja    pasterizirane   jajčne izdelke,    ki    so    namenjeni    predvsem    profesionalni    uporabi    v restavracijah    in    kuhinjah,    v    slaščičarstvu    in    pekarstvu    ter    v živilski   industriji.   Zaradi   svojih   izjemnih   lastnosti    in    praktične   uporabe   vse   bolj   pridobivajo   na   svojem   pomenu.               Katalog jajčnih proizvodov                       
“JAJCA IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN” BUREAU VERITAS je kot certifikacijski organ JATI EMONI d.o.o. izdal certifikat o izpolnjevanju zahtev specifikacije za kokošja jajca IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN, z zaščiteno geografsko značbo.
JAJCA “OMEGA PLUS” BUREAU VERITAS je kot certifikacijski organ JATI EMONI d.o.o. izdal certifikat o izpolnjevanju zahtev specifikacije za kokošja jajca OMEGA PLUS, z označbo višje kakovosti.
DIREKTOR PRODAJE JEDILNIH JAJC    Olga Šorak  01/ 548 31 21 NAROČNIŠKI ODDELEK  01 / 528 12 26, 051 643 243   DIREKTOR PERUTNINSKE PROIZVODNJE    dr. Blaž Udovič  01/ 548 31 18