JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
Perutninska proizvodnja

 

Perutnina V   bogati   ponudbi   plemenskih   jat   izbiramo   tiste,   ki   zagotavljajo   zadovoljstvo   rejcev   in   potrošnikov   njihovih   proizvodov (mesa, jedilnih jajc). Lastno   strokovno   znanje   s   področja   proizvodnje   krmil   nam   omogoča   sestavljanje   najbolj   primernih   obrokov   za   naše   jate. Poslovna   povezanost   in   geografska   bližina   naših   mešalnic   in   perutninskih   obratov   nam   zagotavljata   redno   oskrbo   s kakovostnimi in vselej svežimi krmili. Z   naložbami   v   prenovo   hlevske   opreme   in   z   razvojem   rejskih   praks   skrbimo,   da   so   vse   naše   reje   skladne   z   visokimi evropskimi   normativi   s   področja   dobrobiti   živali.   S   stalnim   prizadevanjem   za   zmanjševanje   negativnih   vplivov   naše proizvodnje na okolje smo uspeli razviti tehnologijo, s katero živalske iztrebke predelujemo v odlično organsko gnojilo.   Proizvodna   veriga,   ki   jo   obvladujemo   je   dolga   in   večplastna.    Sestavljajo    jo:    nabava    krmnih    surovin    in    plemenskih    jat,   vzreja    plemenskih    in    proizvodnih    jat,    proizvodnja    plemenskih    in    jedilnih    proizvodov,    predelava    in    pakiranje    ter    razvoz   jedilnih   proizvodov.   Vse   te   aktivnosti   redno   nadzirajo   naše   tehnološke   in   veterinarske   službe. Reprodukcija perutnine za trg pokriva: komercialne nesnice jedilnih jajc (lahka linija) in piščance za pitanje (težka linija). Lahka linija Lahka   linija   zajema   vzrejo   plemenskih   živali   (lahkih   staršev),   proizvodnjo   in   prodajo   valilnih   jajc,   valjenje   in   prodajo   dan starih nesnic ter vzrejo podmladka za proizvodnjo jedilnih jajc. Valilna jajca   LOHMANN BROWN Skrbna reja in oskrba starševskih jat omogoča proizvodnjo kakovostnih valilnih jajc.  Dan stare jarčke   LOHMANN BROWN Stalen   tehnološki   in   veterinarski   nadzor   ter   moderno   opremljena   valilnica,   zagotavljajo   vrhunsko   kakovost   dan   starih jarčk. Delno vzrejene 18. tedenske jarčke LOHMANN BROWN Izbrana   vzrejališča,   stalen   tehnološki   in   veterinarski   nadzor,   zagotavljajo   kakovostno   vzrejeno   jarčko   za   proizvodnjo jedilnih jajc. Težka linija Težka    linija    zajema    vzrejo    plemenskih    živali    (brojlerskih    staršev),    proizvodnjo    in    prodaja    valilnih    jajc    ter    dan    starih piščancev-brojlerjev. Nudimo tudi delno vzrejene piščance za nadaljno rejo.   Valilna jajca   ROSS 308 Teža jajca od min. 52 g do max. 68 g. Starost jajc je max. 5 dni, min. oplojenost je 90 %. Dan stari pišcanci ROSS 308 Optimalne    razmere    v    proizvodnji    starševskih    jat,    stalen    veterinarski    in    tehnološki    nadzor,    ter    valilnica    z    bogatimi izkušnjami, zagotavljajo dan starega brojlerja odlične kakovosti. Delno vzrejeni 18 tedenski   starši   ROSS 308 Izbrana,   dobro   opremljena   vzrejališča   pod   stalno   veterinarsko   in   tehnološko   kontrolo,   zagotavljajo   vrhunsko   vzrejene starše. Nakup le-teh, bo vaša prava odločitev za odlično proizvodnjo valilnih jajc tipa ROSS 308. Delno vzrejeni 4 tedenski pišcanci ROSS 308 Pišcanci za nadaljno rejo.                                         
Temelji naše perutninske proizvodnje so: izbrane plemenske jate, kakovostna krmila, živalim in okolju prijazne reje kokoši, skrben nadzor celotne proizvodne verige.
PRODAJA PERUTNINSKEGA REPROMATERIALA Matjaž Javoršek   01 / 548 31 23    DIREKTOR PERUTNINSKE PROIZVODNJE dr. Blaž Udovič  01/ 548 31 18
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
Perutninska proizvodnja

 

Perutnina V     bogati     ponudbi     plemenskih     jat     izbiramo     tiste,     ki zagotavljajo    zadovoljstvo    rejcev    in    potrošnikov    njihovih proizvodov (mesa, jedilnih jajc). Lastno   strokovno   znanje   s   področja   proizvodnje   krmil   nam omogoča    sestavljanje    najbolj    primernih    obrokov    za    naše jate.     Poslovna     povezanost     in     geografska     bližina     naših mešalnic   in   perutninskih   obratov   nam   zagotavljata   redno oskrbo s kakovostnimi in vselej svežimi krmili. Z    naložbami    v    prenovo    hlevske    opreme    in    z    razvojem rejskih    praks    skrbimo,    da    so    vse    naše    reje    skladne    z visokimi   evropskimi   normativi   s   področja   dobrobiti   živali.   S stalnim   prizadevanjem   za   zmanjševanje   negativnih   vplivov naše   proizvodnje   na   okolje   smo   uspeli   razviti   tehnologijo,   s katero    živalske    iztrebke    predelujemo    v    odlično    organsko gnojilo.   Proizvodna   veriga,   ki   jo   obvladujemo   je   dolga   in   večplastna.   Sestavljajo     jo:     nabava     krmnih     surovin     in     plemenskih     jat,   vzreja       plemenskih       in       proizvodnih       jat,       proizvodnja   plemenskih    in    jedilnih    proizvodov,    predelava    in    pakiranje    ter   razvoz      jedilnih      proizvodov.      Vse      te      aktivnosti           redno   nadzirajo   naše   tehnološke   in   veterinarske   službe. Reprodukcija perutnine za trg pokriva: komercialne    nesnice    jedilnih    jajc    (lahka    linija)    in piščance za pitanje (težka linija). Lahka linija Lahka   linija   zajema   vzrejo   plemenskih   živali   (lahkih   staršev), proizvodnjo   in   prodajo   valilnih   jajc,   valjenje   in   prodajo   dan starih   nesnic   ter   vzrejo   podmladka   za   proizvodnjo   jedilnih jajc. Valilna jajca   LOHMANN BROWN Skrbna   reja   in   oskrba   starševskih   jat   omogoča   proizvodnjo kakovostnih valilnih jajc.  Dan stare jarčke   LOHMANN BROWN Stalen     tehnološki     in     veterinarski     nadzor     ter     moderno opremljena    valilnica,    zagotavljajo    vrhunsko    kakovost    dan starih jarčk. Delno vzrejene 18. tedenske jarčke LOHMANN BROWN Izbrana   vzrejališča,   stalen   tehnološki   in   veterinarski   nadzor, zagotavljajo    kakovostno    vzrejeno    jarčko    za    proizvodnjo jedilnih jajc. Težka linija Težka    linija    zajema    vzrejo    plemenskih    živali    (brojlerskih staršev),   proizvodnjo   in   prodaja   valilnih   jajc   ter   dan   starih piščancev-brojlerjev.   Nudimo   tudi   delno   vzrejene   piščance za nadaljno rejo.   Valilna jajca   ROSS 308 Teža jajca od min. 52 g do max. 68 g. Starost jajc je max. 5 dni, min. oplojenost je 90 %. Dan stari pišcanci ROSS 308 Optimalne    razmere    v    proizvodnji    starševskih    jat,    stalen veterinarski   in   tehnološki   nadzor,   ter   valilnica   z   bogatimi izkušnjami,     zagotavljajo     dan     starega     brojlerja     odlične kakovosti. Delno vzrejeni 18 tedenski   starši   ROSS 308 Izbrana,      dobro      opremljena      vzrejališča      pod      stalno veterinarsko   in   tehnološko   kontrolo,   zagotavljajo   vrhunsko vzrejene starše. Nakup     le-teh,     bo     vaša     prava     odločitev     za     odlično proizvodnjo valilnih jajc tipa ROSS 308. Delno vzrejeni 4 tedenski pišcanci ROSS 308 Pišcanci za nadaljno rejo.                                         
Temelji naše perutninske proizvodnje so: izbrane plemenske jate, kakovostna krmila, živalim in okolju prijazne reje kokoši, skrben nadzor celotne proizvodne verige.
PRODAJA PERUTNINSKEGA REPROMATERIALA Matjaž Javoršek   01 / 548 31 23    DIREKTOR PERUTNINSKE PROIZVODNJE dr. Blaž Udovič  01/ 548 31 18