TAJNIŠTVO   01/ 528 19 13 DIREKTOR DRUŽBE             Stojan Hergouth  01/ 528 19 13 FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  Alenka Kop, direktorica  01/ 584 26 02  INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE Drago Kisilak, direktor  01/ 548 31 15
Razvojno raziskovalni projekti  1. EUREKA: E!11141 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Višina finančne podpore projekta je 216.000 € Partnerji: Romvac Company (Romunija) - vodilni partner Jata Emona d.o.o. (Slovenija) INC-DCP - ICECHIM, Bucharest Naslov   projekta:   Bioaktivna   prehranska   dopolnila   iz   stranskih   proizvodov   mleka,   predelave   jajc   in   čebelarstva   za ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami Industrija   mleka   in   predelave   jajc   se   soočata   z   ekološkim   problemom   odstranjevanja   stranskih   proizvodov   (sirotke,   jajčnih lupin).   Cilj   projekta   je   zmanjšanje   količine   teh   organskih   odpadkov   z   njihovo   predelavo   v   prehranska   dopolnila.   Seveda   v skladu z njihovimi prehranskimi in funkcionalnimi lastnostmi. Iz   stranskih   proizvodov   mleka,   jajc   in   čebelarstva   bomo   razvili   različna   inovativna   beljakovinska   in   mineralna   prehranska dopolnila, tako za humano, kot tudi animalno prehrano. Novi    proizvodi    namenjeni    humani    prehrani    bodo    namenjeni    skupinam    ljudi    s    posebnimi    prehranskimi    potrebami (otrokom,   starostnikom,   športnikom)   in   bodo   v   obliki   šumečih   tablet,   kapsul,   praškov,   napitkov   in   tablic.   Načrtujemo   pa tudi proizvode za zunanjo uporabo (mazila, raztopine, geli) z antimikrobnimi in protivnetnimi učinki. The    project    title:    Bioactive    dietary    supplements    from    milk,    eggs    processing    by-products,    and    beekeeping materials for people with special needs  Acronym: ORGANICBIOACTIV Milk   and   poultry   egg   industries   face   the   problem   of   the   disposal   of   their   by-products   (cheese   whey,   unmarketable cracked/broken   eggs),   with   severe   environmental   impact.   The   idea   is   to   reduce   the   large   amount   of   these   biowastes   and upgrading them in marketable dietary supplements, related to their nutritional and functional properties. The   project   aims   to   add   value   to   some   by   products   resulted   from   milk   and   poultry   egg   industry   and   to   also   use undervalued    beekeeping    products    with    health    benefits    for    the    obtaining,    in    environmentally    friendly    ways,    of    new innovative   products:   multi-protein   and   multi-mineral   dietary   supplements   based   on   proteins   and   minerals   from   whey,   egg shell    and    beekeeping    products,    suited    for    people    with    special    needs    (children,    elderly,    sportsmen),    formulated    as effervescent   tablets,   capsules,   pills,   powders,   drinks,   bars;   products   for   external   use   (ointments,   solutions,   gels)   with antimicrobial and anti-inflammatory effects. POVEZAVE: – spletna stran Evropskega strukturnega in investicijskega sklada ( http://www.eu-skladi.si/ )
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
Razvojno raziskovalni projekti  1. EUREKA: E!11141 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Višina finančne podpore projekta je 216.000 € Partnerji: Romvac Company (Romunija) - vodilni partner Jata Emona d.o.o. (Slovenija) INC-DCP - ICECHIM, Bucharest Naslov   projekta:   Bioaktivna   prehranska   dopolnila   iz   stranskih   proizvodov mleka,   predelave   jajc   in   čebelarstva   za   ljudi   s   posebnimi   prehranskimi potrebami Industrija     mleka     in     predelave     jajc     se     soočata     z     ekološkim     problemom odstranjevanja    stranskih    proizvodov    (sirotke,    jajčnih    lupin).    Cilj    projekta    je zmanjšanje   količine   teh   organskih   odpadkov   z   njihovo   predelavo   v   prehranska dopolnila.     Seveda     v     skladu     z     njihovimi     prehranskimi     in     funkcionalnimi lastnostmi. Iz   stranskih   proizvodov   mleka,   jajc   in   čebelarstva   bomo   razvili   različna   inovativna beljakovinska    in    mineralna    prehranska    dopolnila,    tako    za    humano,    kot    tudi animalno prehrano. Novi   proizvodi   namenjeni   humani   prehrani   bodo   namenjeni   skupinam   ljudi   s posebnimi    prehranskimi    potrebami    (otrokom,    starostnikom,    športnikom)    in bodo   v   obliki   šumečih   tablet,   kapsul,   praškov,   napitkov   in   tablic.   Načrtujemo   pa tudi   proizvode   za   zunanjo   uporabo   (mazila,   raztopine,   geli)   z   antimikrobnimi   in protivnetnimi učinki. The     project     title:     Bioactive     dietary     supplements     from     milk,     eggs processing   by-products,   and   beekeeping   materials   for   people   with   special needs  Acronym: ORGANICBIOACTIV Milk   and   poultry   egg   industries   face   the   problem   of   the   disposal   of   their   by- products    (cheese    whey,    unmarketable    cracked/broken    eggs),    with    severe environmental    impact.    The    idea    is    to    reduce    the    large    amount    of    these biowastes   and   upgrading   them   in   marketable   dietary   supplements,   related   to their nutritional and functional properties. The   project   aims   to   add   value   to   some   by   products   resulted   from   milk   and poultry   egg   industry   and   to   also   use   undervalued   beekeeping   products   with health    benefits    for    the    obtaining,    in    environmentally    friendly    ways,    of    new innovative   products:   multi-protein   and   multi-mineral   dietary   supplements   based on   proteins   and   minerals   from   whey,   egg   shell   and   beekeeping   products,   suited for    people    with    special    needs    (children,    elderly,    sportsmen),    formulated    as effervescent   tablets,   capsules,   pills,   powders,   drinks,   bars;   products   for   external use (ointments, solutions, gels) with antimicrobial and anti-inflammatory effects. POVEZAVE: – spletna stran Evropskega strukturnega in investicijskega sklada ( http://www.eu-skladi.si/ )
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
TAJNIŠTVO   01/ 528 19 13 DIREKTOR DRUŽBE             Stojan Hergouth  01/ 528 19 13 FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  Alenka Kop, direktorica  01/ 584 26 02  INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE Drago Kisilak, direktor  01/ 548 31 15