TAJNIŠTVO   01/ 528 19 13 DIREKTOR DRUŽBE             Stojan Hergouth  01/ 528 19 13 FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  Alenka Kop, direktorica  01/ 584 26 02  INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE Drago Kisilak, direktor  01/ 548 31 15
Razvojno raziskovalni projekti  1. EUREKA: E!11141 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Višina finančne podpore projekta je 216.000 € Partnerji: Romvac Company (Romunija) - vodilni partner Jata Emona d.o.o. (Slovenija) INC-DCP - ICECHIM, Bucharest Naslov   projekta:   Bioaktivna   prehranska   dopolnila   iz   stranskih   proizvodov   mleka,   predelave   jajc   in   čebelarstva za ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami Industrija   mleka   in   predelave   jajc   se   soočata   z   ekološkim   problemom   odstranjevanja   stranskih   proizvodov   (sirotke, jajčnih   lupin).   Cilj   projekta   je   zmanjšanje   količine   teh   organskih   odpadkov   z   njihovo   predelavo   v   prehranska   dopolnila. Seveda v skladu z njihovimi prehranskimi in funkcionalnimi lastnostmi. Iz    stranskih    proizvodov    mleka,    jajc    in    čebelarstva    bomo    razvili    različna    inovativna    beljakovinska    in    mineralna prehranska dopolnila, tako za humano, kot tudi animalno prehrano. Novi   proizvodi   namenjeni   humani   prehrani   bodo   namenjeni   skupinam   ljudi   s   posebnimi   prehranskimi   potrebami (otrokom,   starostnikom,   športnikom)   in   bodo   v   obliki   šumečih   tablet,   kapsul,   praškov,   napitkov   in   tablic.   Načrtujemo   pa tudi proizvode za zunanjo uporabo (mazila, raztopine, geli) z antimikrobnimi in protivnetnimi učinki. The   project   title:   Bioactive   dietary   supplements   from   milk,   eggs   processing   by-products,   and   beekeeping materials for people with special needs  Acronym: ORGANICBIOACTIV Milk   and   poultry   egg   industries   face   the   problem   of   the   disposal   of   their   by-products   (cheese   whey,   unmarketable cracked/broken   eggs),   with   severe   environmental   impact.   The   idea   is   to   reduce   the   large   amount   of   these   biowastes and upgrading them in marketable dietary supplements, related to their nutritional and functional properties. The   project   aims   to   add   value   to   some   by   products   resulted   from   milk   and   poultry   egg   industry   and   to   also   use undervalued   beekeeping   products   with   health   benefits   for   the   obtaining,   in   environmentally   friendly   ways,   of   new innovative   products:   multi-protein   and   multi-mineral   dietary   supplements   based   on   proteins   and   minerals   from   whey, egg   shell   and   beekeeping   products,   suited   for   people   with   special   needs   (children,   elderly,   sportsmen),   formulated   as effervescent   tablets,   capsules,   pills,   powders,   drinks,   bars;   products   for   external   use   (ointments,   solutions,   gels)   with antimicrobial and anti-inflammatory effects. DOGODKI: Predstavitev vmesnih rezultatov prijekta za predstavnike Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. POVEZAVE: – spletna stran Evropskega strukturnega in investicijskega sklada ( http://www.eu-skladi.si/ ) 2. AB Free Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Partnerji: Panvita d.d (vodilni partner) Jata Emona d.o.o. ZEL-EN, d.o.o. Frutarom Etol d.o.o. Žito d.o.o UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naslov projekta: Izločanje antibiotikov iz prehranske verige Projekt   obravnava   problematiko   izločanja   antibiotikov   iz   prehranske   verige.   Celovit   koncept   projekta   sledi   dvema usmeritvam: a)    zmanjšanju uporabe antibiotikov v celotni prehrambni verigi ter b)    verigam vrednosti, ki so uveljavljene v nacionalni in globalni živilski panogi. The project title: Elimination of antibiotics from the food chain The   project   addresses   the   issue   of   the   elimination   of   antibiotics   from   the   food   chain.   The   overall   concept   of   the project follows two directions: a) reducing the use of antibiotics throughout the food chain; and b) value chains that are established in the national and global food industry. POVEZAVE: – spletna stran Evropskega strukturnega in investicijskega sklada ( http://www.eu-skladi.si/ ) 3. Food 4 future http://www.food4future.net/
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
Razvojno raziskovalni projekti  1. EUREKA: E!11141 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Višina finančne podpore projekta je 216.000 € Partnerji: Romvac Company (Romunija) - vodilni partner Jata Emona d.o.o. (Slovenija) INC-DCP - ICECHIM, Bucharest Naslov   projekta:   Bioaktivna   prehranska   dopolnila   iz   stranskih   proizvodov mleka,   predelave   jajc   in   čebelarstva   za   ljudi   s   posebnimi   prehranskimi potrebami Industrija     mleka     in     predelave     jajc     se     soočata     z     ekološkim     problemom odstranjevanja    stranskih    proizvodov    (sirotke,    jajčnih    lupin).    Cilj    projekta    je zmanjšanje   količine   teh   organskih   odpadkov   z   njihovo   predelavo   v   prehranska dopolnila.     Seveda     v     skladu     z     njihovimi     prehranskimi     in     funkcionalnimi lastnostmi. Iz   stranskih   proizvodov   mleka,   jajc   in   čebelarstva   bomo   razvili   različna   inovativna beljakovinska    in    mineralna    prehranska    dopolnila,    tako    za    humano,    kot    tudi animalno prehrano. Novi   proizvodi   namenjeni   humani   prehrani   bodo   namenjeni   skupinam   ljudi   s posebnimi    prehranskimi    potrebami    (otrokom,    starostnikom,    športnikom)    in bodo   v   obliki   šumečih   tablet,   kapsul,   praškov,   napitkov   in   tablic.   Načrtujemo   pa tudi   proizvode   za   zunanjo   uporabo   (mazila,   raztopine,   geli)   z   antimikrobnimi   in protivnetnimi učinki. The     project     title:     Bioactive     dietary     supplements     from     milk,     eggs processing   by-products,   and   beekeeping   materials   for   people   with   special needs  Acronym: ORGANICBIOACTIV Milk   and   poultry   egg   industries   face   the   problem   of   the   disposal   of   their   by- products    (cheese    whey,    unmarketable    cracked/broken    eggs),    with    severe environmental    impact.    The    idea    is    to    reduce    the    large    amount    of    these biowastes   and   upgrading   them   in   marketable   dietary   supplements,   related   to their nutritional and functional properties. The   project   aims   to   add   value   to   some   by   products   resulted   from   milk   and poultry   egg   industry   and   to   also   use   undervalued   beekeeping   products   with health    benefits    for    the    obtaining,    in    environmentally    friendly    ways,    of    new innovative   products:   multi-protein   and   multi-mineral   dietary   supplements   based on   proteins   and   minerals   from   whey,   egg   shell   and   beekeeping   products,   suited for    people    with    special    needs    (children,    elderly,    sportsmen),    formulated    as effervescent   tablets,   capsules,   pills,   powders,   drinks,   bars;   products   for   external use (ointments, solutions, gels) with antimicrobial and anti-inflammatory effects. DOGODKI: Predstavitev vmesnih rezultatov prijekta za predstavnike Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. POVEZAVE: – spletna stran Evropskega strukturnega in investicijskega sklada ( http://www.eu-skladi.si/ ) 2. AB Free Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Partnerji: Panvita d.d (vodilni partner) Jata Emona d.o.o. ZEL-EN, d.o.o. Frutarom Etol d.o.o. Žito d.o.o UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naslov projekta: Izločanje antibiotikov iz prehranske verige Projekt    obravnava    problematiko    izločanja    antibiotikov    iz    prehranske    verige. Celovit koncept projekta sledi dvema usmeritvam: a)    zmanjšanju uporabe antibiotikov v celotni prehrambni verigi ter b)    verigam vrednosti, ki so uveljavljene v nacionalni in globalni živilski panogi. The project title: Elimination of antibiotics from the food chain The   project   addresses   the   issue   of   the   elimination   of   antibiotics   from   the   food chain. The overall concept of the project follows two directions: a) reducing the use of antibiotics throughout the food chain; and b) value    chains    that    are    established    in    the    national    and    global    food industry. POVEZAVE: – spletna stran Evropskega strukturnega in investicijskega sklada ( http://www.eu-skladi.si/ ) 3. Food 4 future http://www.food4future.net/
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
TAJNIŠTVO   01/ 528 19 13 DIREKTOR DRUŽBE             Stojan Hergouth  01/ 528 19 13 FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  Alenka Kop, direktorica  01/ 584 26 02  INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE Drago Kisilak, direktor  01/ 548 31 15