Sofinanciranje investicij v demonstracijske in pilotne projekte v podporo zelenemu prehodu in za krepitev odpornosti

Razvoj večkomponentnega multifunkcijskega gnojila z vsebnostjo tanina na osnovi lesnega pepela

Namen projekta je z učinkovito rabo odpadnih sekundarnih surovin organskega izvora prispevati k trajnostni pridelavi živil, krepitvi odpornosti ter spodbujanju krožnega gospodarstva v agroživilski

verigi. Cilj projekta je finalizacija razvoja več-komponentnega multifunkcijskega gnojila Tanagro z vsebnostjo tanina na osnovi lesnega pepela. 

Vodilni partner:

TANIN SEVNICA Kemična industrija d.d.

Konzorcijski partnerji:

JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

BARIS, storitve in proizvodnja, d.o.o.

TRAJANJE PROJEKTA: 04/2023 – 12/2025

CELOTNI PRORAČUN: 2.381.993,09 €

EU-FINANCIRANJE: 984.195,93

Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU iz naslova sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa »ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI«.

POVEZAVE: