Zagotavljanje zadovoljstva rejcev

V bogati ponudbi plemenskih jat testiramo zanimive hibride in izbiramo tiste, ki zagotavljajo zadovoljstvo rejcev in potrošnikov njihovih proizvodov (mesa, jedilnih jajc).

Lastno strokovno znanje s področja proizvodnje krmil nam omogoča sestavljanje najbolj primernih obrokov za naše jate. Poslovna povezanost in geografska bližina naših mešalnic in perutninskih obratov nam zagotavljata redno oskrbo s kakovostnimi in vselej svežimi krmili. Visoko specializirana veterinarska služba skrbi za optimalno imunološko zaščito naših plemenskih jat in njihovih potomcev.

Reprodukcija perutnine za trg pokriva:
komercialne nesnice jedilnih jajc in piščance za pitanje.

Dobrobit živali in vpliv na okolje

Z naložbami v prenovo hlevske opreme in z razvojem rejskih praks skrbimo, da so vse naše reje skladne z visokimi evropskimi normativi s področja dobrobiti živali. S stalnim prizadevanjem za zmanjševanje negativnih vplivov naše proizvodnje na okolje redno zmanjšujemo porabo virov (krme, vode, električne energije, dela) in s tem tudi okoljski odtis naše proizvodnje.

Lahka linija

Zaradi zmanjševanja odvisnosti od epizootioloških razmer v svetu redno vseljujemo že enodnevne plemenske jate lahkega tipa.  Te predstavljajo osnovo naše lahke linije, ki zajema vzrejo plemenskih živali (lahkih staršev), proizvodnjo in prodajo valilnih jajc, valjenje in prodajo dan starih nesnic ter vzrejo in prodajo podmladka – jarčk za proizvodnjo jedilnih jajc.

Valilna jajca

LOHMANN BROWN
Skrbna vzreja in oskrba starševskih jat omogočata proizvodnjo kakovostnih valilnih jajc. S tem zagotavljamo odlično oplojenost in valilnost.

Dan stare nesnice

LOHMANN BROWN
Stalen tehnološki in veterinarski nadzor ter bogata valilniška ekspertiza, zagotavljajo vrhunsko kakovost dan starih nesnic.

Vzrejene jarčke

LOHMANN BROWN
Sodobna vzrejališča, skrben tehnološki in veterinarski nadzor, zagotavljajo vrhunsko vzrejene jarčke za proizvodnjo jedilnih jajc.

Težka linija

Zaradi zmanjševanja odvisnosti od epizootioloških razmer v svetu redno vseljujemo že enodnevne plemenske jate težkega tipa.  Te predstavljajo osnovo naše težke linije, ki zajema vzrejo plemenskih živali (težkih staršev), proizvodnjo in prodajo valilnih jajc, valjenje in prodajo dan starih pitovnih piščancev

Valilna jajca

ROSS 308
Skrbna vzreja in oskrba starševskih jat omogočata proizvodnjo kakovostnih valilnih jajc. S tem zagotavljamo odlično oplojenost in valilnost.

Dan stari pitovni piščanci

ROSS 308
Stalen tehnološki in veterinarski nadzor ter bogata valilniška ekspertiza, zagotavljajo vrhunsko kakovost dan starih pitovnih piščancev.